Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

Vandaag is veel informatie nog steeds niet toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Bovendien neemt de hoeveelheid visuele informatie almaar grotere proporties aan en leven we allen in een beeldcultuur.

De markt voorziet hiervoor onvoldoende oplossingen, waardoor mensen met een leesbeperking ook vandaag nog belemmeringen ondervinden en niet ten volle kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Het voltallige Transkript team engageert zich om personen met een leesbeperking te ondersteunen en hun recht op informatie te vrijwaren. Transkript wil een belangrijke maatschappelijke meerwaarde leveren aan haar doelgroep, zowel waar het gaat over informatie en cultuur, als over het verwerven van kennis.

Hoe willen we dat realiseren?

Transkript maakt boeken, tijdschriften en teksten toegankelijk voor mensen met een leesbeperking.

Op die manier kunnen blinde en slechtziende mensen, dyslectici en mensen met een fysieke beperking lezen op de manier die zij wensen: in braille, grootdruk of in gesproken vorm. Tekeningen en schema’s worden uitvergroot of in een tastbare vorm gegoten.

Transkript wil het bestaande aanbod aan toegankelijke lectuur en informatie nog verder uitbreiden, met een bijzondere aandacht voor kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Met de productie van alternatieve leesvormen helpen wij bibliotheken, scholen, uitgevers, organisaties en bedrijven om hun informatie toegankelijk te maken voor iedereen.

Giften

Elke vorm van ondersteuning kunnen wij goed gebruiken!
Transkript heeft een erkenning als vereniging die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken voor giften van meer dan 40 euro.
Ons rekeningnummer voor giften: BE81 0882 2449 0024

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Het dynamische bestuursteam van Transkript:

 • Ivo de Bisschop, voorzitter
 • Diane Van Hove, ondervoorzitter
 • Vera Spinnoy, secretaris
 • Michel Deboeck, bestuurder
 • Vincent Knecht, bestuurder
 • Henk Van De Genachte, bestuurder
 • Robert Thatcher, bestuurder

De leden van de Algemene Vergadering:

 • Hubert Briers
 • Hilde Groeninck
 • Ivan Sonck
 • plus alle bestuursleden

Ons jaarverslag 2022

We hopen dat je zal genieten van de verhalen en prestaties die we met je delen:

Samenwerkingen

Om de doelstellingen te realiseren, werkt Transkript nauw samen met diverse organisaties:

Luisterpunt bibliotheek
KameLego
Daisy Consortium
KI Woluwe
Blindezorg Licht en Liefde
Brailleliga
Kasterlinden
Ommezien