Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Onderwijs

Schoolboeken

Transkript is gespecialiseerd in het omzetten van studieboeken en ander lesmateriaal in een toegankelijke vorm voor leerlingen en studenten met een lees- of schrijfbeperking. Het toegankelijke formaat kan braille, groteletterdruk of digitekst zijn. Maar ook een Daisy-luisterboek behoort tot de mogelijkheden.

Ben je (ondersteunende) leerkracht of ouder van een blinde of slechtziende leerling, dan kan je steeds bij ons terecht om schoolboeken te laten omzetten.

Heb je zelf een functiebeperking en ga je naar het hoger, universitair of volwassenenonderwijs? Transkript zet je cursussen om in de gewenste leesvorm, rekening houdend met je studieplanning.

Hoe aan te vragen?

Leerlingen, studenten en cursisten met een functiebeperking kunnen aanspraak maken op een financiering door de Vlaamse overheid, departement Onderwijs, dienst AGODI, Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL). Meer info over de aanvraag en toekenningsprocedure vindt u op de  website van Onderwijs Vlaanderen.

Raadpleeg ook de omzendbrief.

Interesse of graag meer inlichtingen? Mail ons

Hoe gebeurt de omzetting van studieboeken?

Ook andere teksten laten omzetten?

Heb je een visuele of andere leesbeperking en wens je een tekst, handleiding of bijsluiter in braille, groteletterdruk, digitekst of luistervorm? Graag een voelbare tekening of plan?

Heb je werknemers met een leesbeperking in dienst? Misschien hebben zij werkgerelateerde documenten nodig in een aangepaste leesvorm. Of wil je info over je producten en diensten verschaffen aan (potentiële) klanten met een leesbeperking?