Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Privacy policy

Transkript respecteert en beschermt uw privacy. Met deze verklaring willen wij u zo volledig mogelijk informeren over de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Transkript.

Transkript verbindt er zich toe de Europese verordening van 25 mei 2018, d.i. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR genoemd), na te leven en toe te passen.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u zich inschrijft of registreert als klant van Transkript (bv. als tijdschriftabonnee), dan verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, plus optioneel en vrijblijvend de naam van uw partner.

Van leerlingen en studenten die studieboeken en educatieve materialen ontvangen in aangepast leesformaat, verzamelen wij eveneens de contactgegevens van de school en begeleider, evenals informatie over de aard van de leesbeperking en over de gevolgde opleiding.

Doeleinden

Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens:

  • om u als abonnee in te schrijven en uw lezersaccount te onderhouden;
  • om u indien nodig te contacteren of omgezette materialen toe te sturen;
  • om na te gaan of de abonnementsvoorwaarden nagekomen zijn;
  • om de door u gevraagde informatie te bezorgen;
  • om gebruikersstatistieken samen te stellen;
  • om u te informeren over het Transkript aanbod, de dienstverlening, acties en activiteiten die u mogelijk interesseren;
  • om een dienstverlening op maat te kunnen waarborgen;
  • omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke plicht.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet gebruikt voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens maken uitsluitend deel uit van onze interne administratie en zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Abonnees die gebruik maken van het online distributieplatform Anderslezen, beschikken ook over een IP-adres. Dit IP-adres is nodig om een Anderslezen account te kunnen aanmaken, zodat u uw tijdschriften kan lezen via streamen en downloaden. Sensotec, onze technische partner in het Anderslezen verhaal, heeft evenwel geen verdere inzage in uw andere contact- en persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uiterlijk twee jaar na de beëindiging van uw abonnement of het stopzetten van het gebruik van onze dienstverlening, verwijderen we uw gegevens uit onze registratiesystemen.

Via het kanaal dat u gebruikt voor uw inschrijving heeft u steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u steeds bezwaar indienen of verzet aantekenen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of toestel wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Momenteel gebruiken wij geen cookies, maar om het gebruik van onze website te optimaliseren is het mogelijk dat wij functionele of analytische cookies plaatsen (bv. Google Analytics, dat gebruikt wordt voor rapportages over de bezoekers van een website).

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geïnstalleerd, maar in dat geval kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Wijzigingen van onze privacyverklaring

Het privacybeleid van Transkript is onderhevig aan wijzigingen. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele aanpassingen.