Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Trankript in tijden van Corona

Al meer dan 3 maanden bepaalt Corona ons doen en laten, maar stilaan kruipen we onder het juk van dit venijnige virus vandaan …

Het schooljaar 2019-2020 is op een bizarre manier verlopen en loopt op zijn laatste benen. De medewerkers van de afdeling Braille-Grootdruk-Digitekst zijn er van thuis uit stevig tegenaan gegaan om de omgezette schoolboeken en cursussen tijdig aan de leerlingen en studenten te bezorgen. De dankbaarheid was groot. Druppelsgewijs komen de boeken voor het volgende schooljaar binnen.

In de audioafdeling verliep de heropstart vanaf 4 mei erg goed, zowel de productie van de luistertijdschriften als de leessessies door vrijwilligers. Alles werd in het werk gesteld om de inlezers een veilig en comfortabel gevoel te geven. Wat luisterboeken betreft, wordt alweer meer dan de helft van de “gewone” productie gehaald. Dat is een mooi resultaat. Dankjewel inlezers!