Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Het Koekoeksnest hield in de jaren ’90 dagelijks ruim één miljoen luisteraars aan de radio gekluisterd. Afgaand op het enthousiasme van de luisteraars, leek het Transkript zeker de moeite om er in 2021 mee verder te gaan.

In 2021 serveren we dus opnieuw 300 afleveringen, verdeeld over 6 cd’s, met telkens 50 boeiende episodes.

Spanning en ontspanning zijn bij deze gegarandeerd! Want de familie Leenders en hun gevolg blijven niet stilzitten en nemen ons mee naar Sevilla.  Ook weten ze zich geen raad wanneer Maria van de ene dag op de andere spoorloos is en alleen haar geest blijft rondspoken op De Rodenberg.

Bestellen kan door overschrijving van 48 euro op het rekeningnummer BE46-2350-4323-5336 (BIC-nr GEBABEBB). Als mededeling noteer je “Koekoeksnest jaargang 3”, gevolgd door je naam en adres. Ben je al Transkript abonnee, dan volstaat de vermelding van je abonneenummer. Ontvang je liever een overschrijvingsformulier, bel dan tijdens werkdagen naar 011/23 07 61 of stuur een e-mail naar luistertijdschriften@transkript.be

Ook de eerste en tweede jaargang is nog verkrijgbaar tegen dezelfde prijs per jaargang. Vermeld bij de betaling duidelijk welke jaargang of jaargangen je wenst.

Veel luisterplezier !