Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Vanaf vandaag 1 oktober 2021 is het officieel:
De activiteiten van Braille Productie Centrum Leuven worden geïntegreerd in de werking van Transkript vzw.

Transkript vzw is samen met de vzw Braille Productie Centrum Leuven, gespecialiseerd in de omzetting van leerboeken en ander studiemateriaal voor leerlingen met een visuele beperking in Vlaanderen.
Met het decreet leersteun wil de minister dat het recht op leren en ontwikkelen van elke leerling gewaarborgd blijft. Via een nieuw ondersteuningsmodel wil hij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs versterken.

Voor leerlingen met een visuele beperking is het erg belangrijk dat ze over aangepaste leermiddelen beschikken. Deze omzetting is arbeidsintensief en vereist heel wat personeel en werkingsmiddelen. Daarom besliste de minister van onderwijs om de loonsubsidie voor 8 halftijdse medewerkers van de vzw Braille Productiecentrum Leuven die eind 2020 door het beleidsdomein Cultuur werd stopgezet, vanaf 2021 met middelen vanuit Onderwijs te continueren. Met deze subsidie wordt tegemoetgekomen aan de noden op het terrein om kinderen, jongeren en volwassenen te voorzien van aangepaste leerboeken. Deze subsidie zorgt dat deze leerlingen, studenten en cursisten meer gelijke kansen krijgen en hun schoolloopbaan met succes kunnen afwerken.

Het is de uitdrukkelijke wens van de minister van onderwijs dat alle middelen zo efficiënt mogelijk worden aangewend. Daarom rekende hij op het engagement van Transkript vzw om de werkzaamheden van vzw BPC-L te integreren in de bestaande werking van Transkript en, naar de toekomst toe, de activiteiten zoveel mogelijk operationeel te rationaliseren.

Begin juli 2021 werd een fusievoorstel uitgeschreven en goedgekeurd door de bestuursorganen van beide vzw’s.
Gisteren, op  donderdag 30 september 2021, volgde een laatste stap richting integratie en werd de akte ondertekend bij de notaris.
De overname van BPC Leuven door Transkript is vandaag, 1 oktober 2021, een feit.

We slaan de handen geëngageerd in mekaar om blinde en slechtziende leerlingen en studenten alle slaagkansen te bieden!