Toegankelijke lectuur en informatie facebook
Selecteer een pagina

Aanvraag omzetting

Opdrachtgevers

Leerling/Student

School voor gewoon onderwijs

Ondersteuningsteam

Handboek of cursus

Per boek/cursus/methode/vak vul je een nieuw aanvraagformulier in.
Voorbeeld: D/2018/0078/97

Omzetting

Gewenste leesvorm

(1) Figuren worden gekopieerd uit het originele document en worden niet bewerkt. Figuren die bewerkt moeten worden vraag je aan bij het puntje "Figuren".

Planning

Geef hier je planning aan (Deel | Hoofdstuk | Onderdeel van een hoofdstuk...) en de datum waartegen je dit wenst te ontvangen. Je kan meerdere zaken toevoegen steeds op een nieuwe lijn.

Enkel volledige onderdelen. Ingeval van tijdnood mag je ook afzonderlijke pagina's of oefeningen opgeven.

Levering