Vrijwillige medewerkers gezocht

Vrijwillige medewerkers gezocht voor initiaties “gebruik van de iPad en andere leestoestellen voor mensen met een leesbeperking”

Jawel, het valt op en het is een goede zaak: steeds meer technologische toestellen besteden aandacht aan de toegankelijkheid. Zowel iPad als iPhone zijn daar mooie voorbeelden van.
Ook jij kan een wezenlijke bijdrage leveren tot meer en beter toegankelijke lectuur en informatie!

Wat vragen we?
Transkript zoekt enthousiaste vrijwillige medewerkers voor het leiden van initiaties over het gebruik van de iPad (meer bepaald de toegankelijkheidsapps), Daisy-speler en Webbox. De initiaties zijn bedoeld voor mensen voor wie het tijdelijk of permanent moeilijk of onmogelijk is om gedrukte tijdschriften en kranten te lezen.
Ook wie zelf een leesbeperking heeft kan zich uiteraard kandidaat stellen.

Wat bieden we vooraf?
Een opleiding om de initiaties in de beste omstandigheden te kunnen leiden.
Voor het geven van de initiaties beschikken we over “lees-zoals-je-wil” materiaalboxen met een iPad, een Daisy-speler en een Webbox, samen met het nodige leesmateriaal.
Voor uw medewerking voorzien we een vrijwilligersvergoeding en een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Is dit iets voor jou?
Neem dan snel contact op met Harry Geyskens op het nr. 02/481 87 26 of mail naar harry.geyskens@transkript.be

fiche de Sony tablet s http://belgiquepharmacie.be/ classe de drogue et d’alcool en ligne