Studieboeken

Student

Transkript vzw produceert educatieve materialen (cursussen, leer- en werkboeken) in de gewenste leesvorm, volledig op maat.
De meest gebruikte leesvormen zijn braille, groteletterdruk op maat en digitekst, maar ook de auditieve leesvorm (Daisy) behoort tot de mogelijkheden.
De bijbehorende tekeningen worden aangemaakt in reliëf of als vergrote tekening, of worden digitaal toegevoegd.

Voor wie?

Voor leerlingen en studenten met een leesbeperking, ongeacht het onderwijsniveau of de onderwijsvorm die genoten wordt: dag- of avondonderwijs of volwassenenonderwijs.

Catalogus van de studieboeken

We beschikken over een catalogus van de omgezette studieboeken, maar om te vernemen of de gewenste educatieve materialen al dan niet geproduceerd werden of momenteel in productie zijn, neem je best contact op met Jean-Paul Verhasselt, afdelingshoofd braille-groteletter-digitekst, telefonisch op nr. tel. +32 (0)2 481 87 28 of via het onderstaande contactformulier.

Hoe aanvragen?

De aanvraag- en toekenningsprocedure voor de financiering van omzetting van lesmateriaal voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs werd in 2012 volledig herschreven.

De omzendbrief en contactgegevens voor de financiering van omzettingen in het kader van het volwassenenonderwijs, kan je ook nalezen.

fiche de Sony tablet s http://belgiquepharmacie.be/ classe de drogue et d’alcool en ligne